popis plavební trasy

Vítejte na palubě zážitků. Co všechno můžete při plavbě obdivovat?

Po předávce plavidla a nezbytném zaškolení vyplouváte z přístavu Praha Holešovice na volnou řeku. Holešovický přístav začala budovat firma Lanna již roku 1892, své podoby obchodního přístavu však nabyl až v letech 1905 - 1910. Přístavní bazén, kterým poplujete v celé délce, měří bezmála jeden kilometr. Největšího rozmachu přístav dosáhnul v letech 1940 - 1960. Od roku 1990  význam říčního přístavu upadal, postupně zmizelo nákladové nádraží i většina objektů přístavu přilehlých k ulici Jankovcova. Nahradila je moderní bytová výstavba, jejíž rozvoj v rámci velkorysého developerského projektu stále pokračuje a mění tak tvář celého území k nepoznání.  V malé míře však přístav stále slouží svému účelu, zejména pro občasnou překládku štěrkopísků deponie a opravy plavidel. V neposlední řadě plní přístav funkci ochrannou a je jedním ze dvou míst v Praze, kam se schovávají malé i velké lodě před případnou povodní. Funkce ochranného přístavu možná zůstane zachována i do budoucna. 

Přístav Praha Holešovice

Ihned po vyplutí z přístavního bazénu na řeku můžete obdivovat obdivovat jediný funkční vltavský maják. Vybudovali ho v roce 2011 nadšenci z klubu vodních motoristů na Libeňském ostrově a je konstruován tak, aby jeho světelný tok zaručoval za naprosté tmy viditelnost minimálně na 5 km. Označuje dělení plavební dráhy mezi hlavní směr do centra a směr do slepých libeňských ramen na pravém břehu.

Jediný funkční vltavský maják 

Po vplutí na řeku se plavební dráha rozšíří, jste na nejširším úseku celé plavby. Před přídí Vaší lodě se objeví železniční most z roku 1976, jehož zajímavostí je fakt, že nebyl nikdy oficiálně pojmenován, most Barikádníků a nový Trojský most, který byl zprovozněn v souvislosti s výstavbou tunelového komplexu Blanka. Trojský most byl slavnostně otevřen dne 4. října 2014, jeho délka je 262 metrů a rozpětí oblouku hlavního pole činí rovných 200 metrů.

Nový Trojský most z roku 2014 je pozoruhodný

Trojský plavební kanál, jehož vjezd je u levého břehu, na sebe po podplutí Trojského mostu nenechá dlouho čekat. Oáza klidu, kdy plujete Stromovkou... Plavební kanál má délku 3 km a byl postaven v letech 1899–1902 v rámci projektu splavnění Vltavy mezi Prahou a Mělníkem, který iniciovala Průmyslová jednota v Praze. Výstavba plavebního kanálu změnila obrys Císařského ostrova, původní meandrující rameno bylo zaslepeno a přeměněno v parkové jezírko Malá říčka. V roce 2017 bylo v souvislosti s výstavbou nové čistírny odpadních vod vybudováno na plavebním kanálu malé nákladní překladiště.

Trojský plavební kanál - vjezd od Holešovic

Po proplutí plavebním kanálem se Vaše loď přiblíží k plavební komoře Praha Podbaba. Zdymadlo bylo, stejně jako přístav Praha Holešovice, postaveno firmou Lanna, a to v letech 1899 - 1902.  Po rekonstrukci probíhající v letech 1996 - 1998 má plavební komora nový velín, který navrhli architekti Eduard Schleger a Lukáš Liesler. Zdymadlo je tvořeno dvojicí souběžných plavebních komor, přičem pravá komora, tzv. "velká", má délku 135 metrů a šířku 12 metrů, komora levá, tzv. „malá“, má délku 69 metrů a šířku 11 metrů. Zajímavostí velké plavební komory je její napouštění poklopovými „Čábelkovými“ vraty sklopnými proti vodě (malá komora je plněna klasicky obtoky).  Ve většině případů se budete proplavovat komorou malou. Výška komor je 8,5 metru, rozdíl hladin 5,5 metru. Při rekonstrukci v devadesátých letech dvacátého století bylo nalezeno pouzdro  s historickým svědectvím o návštěvě císaře Františka Josefa I. na stavbě tohoto vodního díla. Od roku 1995 je na plavební komoře v provozu malá vodní elektrárna. Dvě Kaplanovy přímoproudé turbíny jsou umístěny do bočních zdí velké plavební komory.


Rekreační plavidlo vplouvá do malé plavební komory Praha Podbaba

Veškerá pravidla lodního provozu, stejně jako postup proplavení zdymadlem Vám podrobně vysvětlíme, takže si plavbu užijte v naprosté pohodě a bezpečí, bez jakéhokoliv stresu. Po vyplutí z plavební komory budete proplouvat dolním plavebním kanálem, kde Vás upoutá loděnice a opravárenská základna EVD/PPS s řadou zakotvených lodí a suchým dokem. V okamžiku, kdy se zprava opět připojí tok řeky, přetnete trasu nejvyužívanějšího pražského přívozu P2 spojujícího okraj Dejvic s okrajem protilehlé čtvrti Troja. Přívoz jezdí celoročně, jeho provoz byl obnoven 1.6.2006

Plavba dolním plavebním kanálem okolo dílenské základny Evropské lodní dopravy

Následující úsek řeky je velice romantický. Na levém břehu uvidíte obec Sedlec, která byla připojena k Praze v roce 1923, na břehu pravém pak malou osadu Zámky, formálně spadající pod čtvrť Bohnice s viniční usedlostí Tříkrálka. Skalnatá stráň, která se strmě vypíná nad řekou, je přírodní rezervací. Již podruhé překřížíte cestu přívozu, tentokráte přívozní lince P1 Zámky - Sedlec. Přívoz byl obnoven o rok dříve, než přívoz v Podbabě, tzn. k 1.6.2005. V létě je oblast oblíbeným cílem cyklistů. Pokud byste chtěli obdivovat tento překrásný úsek řeky z ptačí perspektivy, nabízí se populární Bohnická vyhlídka.

Po průjezdu zdymadlem se zanoříte do "zeleného údolí"

Drahanský potok, vlévající se do Vltavy na pravém břehu, znamená definitivní konec hlavního města a také i nejníže položené místo v Praze, nacházející se v nadmořské výšce 176 metrů. Plavební dráha se přimyká k pravému břehu, motor přede svoji nekonečnou symfonii a v dálce před přídí můžete spatřit Brnky na břehu pravém a Roztoky na břehu opačném. Pokud se podíváte při vplutí do Roztok pozorně vlevo skrz koruny stromů, uvidíte roztocký zámek. Původně gotická vodní tvrz byla v roce 1565 přestavěna na renesanční zámek, ve kterém je dnes umístěno Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, které můžete během pauzy navštívit.

Zde je místo s nejnižší nadmořskou výškou v Praze

Tak a jste v Roztokách. Zbývá obeplout roztocký ostrov ve směru hodinových ručiček, téměř se dotknout trasy dalšího vltavského přívozu Roztoky - Klecany, přistát a dát si kafčo. Pokud přistanete na levém břehu, nejbližší občerstvení je asi 900m u nádraží.  A po příjemné pauze se můžete vydat na stejně dobrodružnou cestu zpět proti proudu.

Šťastnou plavbu!

Zbývá obeplout ostrov ve směru hodinových ručicek a zakotvit...

MAPA S TRASOU PLAVBY

Mapa trasy plavby

Trasa bezprůkazové plavby Praha Holešovice - Roztoky a zpět

představení lodě patricia

Brekken 750 "Patricia Sjans" - robustní ocelový stroj osvědčené modelové řady Brekken 750 je rozšířen především na holandských vodních cestách. Klasická koncepce plavidla evokuje to nejlepší z tradic říční plavby. Loď nabízí neobyčejně vysoký komfort cestování, díky němuž můžete naplno vychutnávat veškeré krásy, které tento způsob netradiční aktivní dovolené nabízí.

Výbava plavidla: společenská kajuta s kuchyňkou a předním dvoulůžkem ve špici + vyvýšená kormidelna s dlouhou lavicí, kuchyňka s dřezem a základním nádobím, WC, jednoplotýnkový kartušový plynový vařič, rádio + CD / MP3, řídící stanoviště v provedení "polokabrio". Střecha plavidla nad kajutou je pochozí.

Technické parametry: délka 7,5m, šířka 2,8m, ponor 0,85m, stabilní lodní dieselový motor Mitsubishi o výkonu 20 kW

Obsaditelnost: doporučené obsazení 2-4 osoby, minimální obsazení 2 osoby, maximální obsazení 5 osob

 K řízení plavidla v úseku Praha Holešovice - Roztoky není vyžadován průkaz Vůdce malého plavidla (oprávnění k řízení rekreačních lodí). Plavební předpisy + podrobný itinerář obdržíte v elektronické formě ihned po úhradě objednávky. Praktické zaškolení proběhne před vyplutím. Minimální věk pro řízení lodě 18 let. Osoby řídící loď nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek (nulová tolerance)! V případě urgentní potřeby si vyhrazujeme právo nasadit na zážitkovou plavbu Na den s kapitánem i jiné plavidlo stejné nebo vyšší kategorie. Všeobecné podmínky pro zapůjčení lodě v režimu "Na den kapitánem" naleznete zde